Conferința Rolul cercetării și inovării în societatea contemporană, organizată de către Facultatea de Sociologie și Psihologie, are ca principal scop crearea unui cadru în care tinerii cercetători și doctoranzi să prezinte cercetări teoretice și aplicative inovatoare, în domeniul științelor socio-umane.

Sunt acceptate lucrări din domeniile psihologie, sociologie, științe ale educației, asistență socială, antropologie, resurse umane sau din domenii conexe, precum și cercetări interdisciplinare.

Conferința nu presupune taxe de înscriere, participare sau publicare.

Toate lucrările acceptate vor fi evaluate în regim de double peer review în vederea publicării în reviste indexate BDI.

Formatul conferinței va fi on-line.